Jaunā adrese: http://www.mja.lv/

PHP: masīvi

In PHP, AJAX on April 28, 2010 at 14:21

Masīvi ir lieli informācijas “bluķi”. Lai nebūtu jāveido ļoti daudzi mainīgie, programmētāji izmanto masīvus. Piemēram

<?php
$pirmdiena = "pirmdiena";
$otrdiena = "otrdiena";
$tresdiena = "tresdiena";
/*==================*/
$dienas = array("pirmdiena", "otrdiena", "tresdiena");
echo $dienas['0']; //izkope pirmdiena
?>

Paraugā mēs redzam, ka es aizstāju vairākas rindiņas ar vienu vienīgu rindiņu. Šādi savu kodu var daudz labāk organizēt un iegaumēt, nevis visu saturu rakstot katru savā masīvā un ko darīt tad, ja netīšām 2 masīviem vienāds vārds? Masīvus var arī asociēt, piemēram šādi.

<?php
$masinas = array("Saab"=>30, "BMW"=>29, "Volvo"=>20);
echo "Si masina maksa {$masinas['BMW']} tukstosus."
/*=======================*/
$vecumi['Janis'] = 15;
$vecumi['Girts'] = 22;
$vecumi['Laura'] = 13;
echo "Laura ir {$vecumi['laura']} gadus jauna";
?>
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: