Jaunā adrese: http://www.mja.lv/

PHP: operatori

In PHP, AJAX on April 28, 2010 at 14:20

Iekš PHP operātori tiek izmantoti, lai operētu ar mainīgajiem.

Matemātiskie operatori:

 • “+” gluži kā matemātikā, sasakita divas vērtības ($x=0; $x = $x+2; echo $x; <–izvadīs “2”)
 • “-” identisks augšējam piemēram, vienīgā atšķirība, ka norādītā vertība tiek atņemta, nevis pieskaitīta
 • “*” reizinājuma zīme. Sareizina abus aminīgos, jeb abus skaitļus.
 • “/” dalīšanas zīme…
 • “++” palieināšana par 1 ($x=0; $x++; echo $x; <— izvada “1”)
 • “–” samazināšana par 1

Uzdevumu operatori:

 • “=” pirmā mainīgā vertība tiek pārrakstīta ar otrā mainīgā vērtību ($x=0; $y=5; $x=$y; echo $x; <– izvada “5”)
 • “+=” identiski augšējam, tikai nenotiek pārrakstīšana, bet gan abu mainīgo saskaitīšana
 • “-=” identisks augšējam, tikai atņemšana…
 • “*=” reizināšana…
 • “.=” pievieno pie pirmā mainīgā otrā mainīgā vērtību ($x=0; $y=5; $x.=$y; echo $x; <– izvada 05)

Operatori..

 • “==” simbolizē vārdus  “ir vienāds” (Ja X ir vienāds ar Y, tad … —> if($x==$y) { … })
 • “!=” simbolizē vārdus “nav vienāds ar” (Ja $x nav vienāds ar $y, tad… –> if ($x!=$y) { … })
 • “<>” simbolizē vārdus “lielāks mazāks par” (Ja $x ir lielāks mazāks par $y, tad… –> if ($x<>$y) { … } )
 • “>” ir lielāks par…
 • “<” ir mazāks par..
 • “>=” lielāks vai vienāds ar…
 • “<=” mazāks vai vienāds ar..

Loģiskie operatori:

 • “&&” simbolizē vārdu “un”. Bieži tiek izmantots funkcijās ( if($x==0 && $y == 0) {… })
 • “||” simbolizē vārdu “vai” (Ja $x ir 5 vai $x ir 0, tad… —> if ($x==5 || $x == 0) { … })
 • “!” simbolizē vārdu “nav” (Ja $x nav vienāds ar $y, tad… –> if ($x!=$y) { … })
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: